Tallers

El dijous 12 a la tarda tindrà lloc la sessió de tallers, on els participants podran d’una forma activa proposar opcions per crear models de negoci desenvolupats específicament per a cadascun dels diferents tipus de turisme familiar proposats al Congrés:

  • Turisme Familiar – col·laboració públic & privada.
  • Turisme Familiar – cultura.
  • Turisme Familiar – esport & actiu.
  • Turisme Familiar – social & valors.

Organització dels tallers
Una vegada finalitzada la pausa cafè de la tarda del dijous, els assistents es dirigiran a la seva respectiva sala, en funció de l’elecció que prèviament s’hagi realitzat. Cada sala comptarà amb diversos cartells on s’indicaran els assistents inscrits en cada taller.

1.- Cada taller comptarà amb un presentador/dinamitzador que explicarà els objectius i funcionament del taller.

2.- Seguidament s’exposarà un cas inspirador relacionat amb cada tipologia de turisme familiar plantejat. La presentació d’aquests casos té per objectiu mostrar els motius i raons que han portat a desenvolupar en cada cas una oferta pensada i concebuda específicament per al públic familiar.

Concretament es vol mostrar als assistents sobre la base de quins criteris s’ha confeccionat les actuals propostes, com coneixen les necessitats del públic objectiu, quins són, sota el punt de vista i experiència de cada cas, els elements clau del producte, com comuniquen les seves propostes, quins beneficis reporten tant per al públic familiar com para cada cas (en termes qualitatius i quantitatius) i en definitiva, per què consideren que és un tipus de client interessant.

3.- A continuació, es presentaran de forma molt breu un màxim de fins a dos casos d’èxit per a cada tipus de turisme familiar plantejat.

4.- Una vegada finalitzades les presentacions, els assistents que estaran asseguts en diferents grups han de fer propostes/suggeriments per crear negocis orientats al turisme familiar segons la tipologia de turisme seleccionada (esport-actiu, social-valors, etc…), reflectint quins són els elements indispensables, com s’haurien d’articular, etc. utilitzant per a això una senzilla fitxa de treball .

5.- Una vegada finalitzat el temps de treball en grup, el presentador sol·licitarà a cada representant de cada grup les aportacions, suggeriments i idees a les quals hagin arribat.

6.- L’Organització recaptarà totes les aportacions i contribucions realitzades per tots els grups en tots els tallers per crear un document de conclusions que serà lliurat per email exclusivament als assistents al Congrés.

INFORMACIÓ


Casos d’èxit
L’Organització brinda l’oportunitat de presentar la seva experiència d’èxit als participants al Congrés en relació a alguna de les tipologies de turisme familiar plantejades.

Per a això podran enviar amb anterioritat a la celebració del Congrés les seves propostes i el Comitè coordinador les avaluarà. Aquelles que resultin seleccionades podran mostrar quins són els punts clau del seu cas d’èxit, acompanyat de les xifres més representatives.

La documentació a remetre al Comitè coordinador consisteix en un document power point d’una única slide que reculli els elements clau perquè siguin considerats un cas de referència en cadascun dels diferents tipus de turisme familiar: sobre la base de quins criteris s’ha confeccionat la vostra proposta, com coneixeu les necessitats del públic objectiu, quins són, sota el vostre punt de vista i experiència, els elements clau del producte, com comuniqueu les vostres propostes, quins beneficis reporta tant per al públic familiar com para cada vosaltres i en definitiva, per què considereu que és un tipus de client interessant).

Les propostes es poden enviar a través de l’adreça de correu electrònic citf@bocemtium.com amb l’assumpte: “Tallers”.
Les propostes s’han de remetre abans del divendres 23 d’Octubre.

Els casos d’èxit que finalment s’acceptin tindran l’oportunitat d’incloure informació sobre el seu producte/servei en la documentació del congressista, així com formar part del document de conclusions que es lliuraran amb posterioritat als participants.

Materials de suport
Els participants en els tallers tindran disponible a les sales amb la fitxa de treball adaptada per a cada cas inspirador que es present, així com per als possibles casos d’èxit enviats pels participants i que finalment, siguin presentats en cada taller.

Per fer més profitosa la sessió, hem preparat la fitxa dels tallers perquè pugueu preparar amb antelació el treball a desenvolupar. Descarregar aquí la fitxa dels tallers.

Altres informacions
Per participar en un dels tallers proposats, és imprescindible que el participant seleccioni al moment de realitzar la inscripció el taller en el qual desitja participar.

Les places assignades per taller són limitades.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone